Bądź na bieżąco i śledź Nasz BLOG - AM Project

AM Project
Dlaczego makiety architektoniczne są niezbędne? 2017-01-17


O kluczowym znaczeniu marketingu w biznesie nie trzeba nikomu mówić. Można rozwijać go na wiele sposobów, aby przynosiÅ‚ odpowiednie rezultaty. Najważniejszym efektem wszelkich dziaÅ‚aÅ„ marketingowych jest osiÄ…gniÄ™cie zysku poprzez odpowiedniÄ… promocjÄ™ swojej usÅ‚ugi czy produktu.

Deweloperzy, którzy decydujÄ… siÄ™ na zbudowanie nowego osiedla dbajÄ… o możliwie najlepszÄ… reklamÄ™ swojej inwestycji, ponieważ inwestujÄ… olbrzymie Å›rodki w jej powstanie. Domy muszÄ… być atrakcyjne, dobrze rozplanowane, w zachÄ™cajÄ…cej okolicy, z dobrym dostÄ™pem do szkóÅ‚ czy galerii handlowych. Jednak nawet najlepsze pomysÅ‚y bez dobrej reklamy nie odniosÄ… sukcesu, dlatego pojawiajÄ…c siÄ™ ze swojÄ… ofertÄ… na targach bÄ…dź budujÄ…c salon sprzedaży deweloperzy pokazujÄ… makiety architektoniczne. Należy pamiÄ™tać, że liczy siÄ™ caÅ‚oÅ›ciowy odbiór firmy, od stroju sprzedawców, wyglÄ…du stanowiska targowego, estetyki folderów reklamowych do jakoÅ›ci samej makiety. Nic nie przedstawi w bardziej klarowny sposób idei zagospodarowania terenu i zamysÅ‚u architektonicznego od makiet. Wizualizacje czÄ™sto bywajÄ… wyrwane z kontekstu, bez znanego klientom punktu odniesienia w przestrzeni i jedynie z wybranego kÄ…ta. PosiadajÄ…c makietÄ™ architektonicznÄ…, która odwzorowuje wyglÄ…d i kolorystykÄ™ budynków, ich umiejscowienie w terenie oraz najbliższe otoczenie można pokazać klientowi każdy zakÄ…tek jego nowego miejsca zamieszkania, opowiedzieć szczegóÅ‚owo o planie urbanistycznym, wskazać gdzie bÄ™dzie przystanek tramwajowy, a gdzie miejsce parkingowe. SÅ‚owem – obecność makiety na stanowisku targowym i w biurze sprzedaży jest nieodzownym Å›rodkiem perswazji, kluczem do pozyskania klienta.

To o czym należy pamiÄ™tać to coraz wiÄ™ksza popularność makiet architektonicznych i ich nieodzowna obecność na wszelkich targach w najbliższej przyszÅ‚oÅ›ci. Wynika to z tego, że jest to najprzejrzystsza forma pokazania inwestycji, możliwa do pokazania wszÄ™dzie bez skomplikowanego sprzÄ™tu i wciąż fascynujÄ…ca dla odbiorców. Jest w ludziach jakaÅ› czÄ…stka dziecka, która reaguje emocjonalnie na widok zminiaturyzowanych modeli. Ponadto jeÅ›li na targach część wystawców nie posiada swoich makiet to sÄ… traktowani w mniej profesjonalny sposób niż ich konkurenci. Dlatego tworzenie makiet staÅ‚o siÄ™ dla deweloperów niejako obowiÄ…zkiem.

 

Jak widać makieta architektoniczna nie może być traktowana jako niepotrzebny i drogi gadżet. To dzięki niej klient nabiera zaufania co do inwestycji i potrafi wyobrazić sobie siebie jako jej przyszłego mieszkańca. A to już pierwszy krok do tego aby stał się nim naprawdę.GALERIA ZDJĘĆMALLY PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

tel. 791 187 653
kontakt@am-project.pl

Kilińskiego 30/16
50-264 Wrocław / woj. dolnośląskie
8982248041Graphic, Code & Design by Show It Design
© 2016 by AM-PROJECT.PL