Bądź na bieżąco i śledź Nasz BLOG - AM Project

AM Project
Co stanowi wartość designu? 2016-12-03


    W dzisiejszym Åšwiecie wiÄ™kszość globalnego wzornictwa jest tworzona w duchu minimalizmu. Nie ma tym nic zÅ‚ego, w koÅ„cu jak mawiaÅ‚ Ludwig Mies van der Rohe „less is more”. Nie mniej przez tÄ… prostotÄ™ formy trudniej niż dawniej odróżnia siÄ™ jakość produktów, w których design jest kluczowy – mam tutaj na myÅ›li modÄ™, architekturÄ™ czy sztukÄ™ użytkowÄ…. Co zatem jest wyznacznikiem dobrej jakoÅ›ci?

    Postawiona przeze mnie teza byÅ‚a dość przewrotna, jednak ciężko przeoczyć, że obecnie modne sÄ… podarte jeansy, które dawniej byÅ‚y synonimem biedy. Dawniej cena mebli byÅ‚a uzależniona od bujnoÅ›ci detali i ozdobników, zaÅ› prosty stóÅ‚ skÅ‚adajÄ…cy siÄ™ z surowego blatu i metalowego stelaża byÅ‚ przeznaczony dla tych, których nie byÅ‚o stać na te pierwsze. PodobnÄ… analogiÄ™ można zastosować do bogatych w architektoniczne detale kamienic i ich surowszych w formie, taÅ„szych odpowiedników. Dzisiaj króluje minimalizm i proste, czyste ksztaÅ‚ty, a tym co nieskomplikowanym formom nadaje wartość sÄ… użyte materiaÅ‚y. Ich odpowiednie poÅ‚Ä…czenie ze sobÄ…, jakość i Å›wiadomość z jakÄ… sÄ… użyte w konkretnym kontekÅ›cie, nadajÄ… wartość kompletnemu dzieÅ‚u. To dlatego prostÄ… sofÄ™ można nabyć za tysiÄ…c pięćset zÅ‚otych oraz dziesiÄ™ciokrotność tej sumy i zakup obu może być racjonalny. Podobnie przytoczony wczeÅ›niej stóÅ‚ industrialny, bÄ™dÄ…cy w gruncie rzeczy surowÄ… dÄ™bowÄ… deskÄ…, opartÄ… na prostym stelażu ze szczotkowanego aluminium. JeÅ›li ta czysta, niezmÄ…cona niczym forma jest przybrana w wysokiej jakoÅ›ci materiaÅ‚y to finalny efekt potrafi powalić na kolana.

Wystarczy wsiąść do wnÄ™trza drogiego, designerskiego samochodu – najczęściej bÄ™dzie to wnÄ™trze o prostym, lecz finezyjnym ksztaÅ‚cie, z doskonaÅ‚ym poÅ‚Ä…czeniem tonacji kolorów oraz rozpieszczajÄ…cych zmysÅ‚y grÄ… faktur – wysokogatunkowego drewna o wyczuwalnych sÅ‚ojach, perfekcyjnie gÅ‚adkich powierzchniach pokrytych lakierem fortepianowym czy miÄ™kkiej skóry. To doskonaÅ‚y przykÅ‚ad obÅ‚ożenia wysokogatunkowymi materiaÅ‚ami nieskomplikowanych form, które wyglÄ…dajÄ… doskonale.

Tym co caÅ‚oÅ›ci nadaje ostateczny szlif sÄ… drobne smaczki, detale, które Å›wiadczÄ… o szczegóÅ‚owym zaplanowaniu caÅ‚oÅ›ci, gdyż, ponownie cytujÄ…c van der Rohe, „DiabeÅ‚ tkwi w szczegóÅ‚ach”. Nie mam na myÅ›li cyzelowanych z wielkim pietyzmem rzeźbieÅ„, lecz wzorniczego odpowiednika pieprzyka Merlin Monroe. CoÅ› drobnego, pozornie niemajÄ…cego wiÄ™kszej wagi, lecz nadajÄ…cego caÅ‚oÅ›ci smaku. Tym czymÅ› jest drobny, Å‚ezkowaty zegarek we wnÄ™trzu Maserati lub rÄ™cznie wykuwana tabliczka znamionowa, zdobiÄ…ca róg monolitycznego blatu stoÅ‚u.

 

    Ekskluzywność osiÄ…gana jest kolorem i fakturÄ…. I detalem. W moim odczuciu esencjÄ… dobrego designu jest nadanie podmiotowi czystej, przemyÅ›lanej formy i przybranie jej w wyjÄ…tkowe materiaÅ‚y, których poÅ‚Ä…czenie bÄ™dzie swoistÄ… grÄ…, której przebieg bÄ™dzie można obserwować z zapartym tchem.   GALERIA ZDJĘĆMALLY PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

tel. 791 187 653
kontakt@am-project.pl

Kilińskiego 30/16
50-264 Wrocław / woj. dolnośląskie
8982248041Graphic, Code & Design by Show It Design
© 2016 by AM-PROJECT.PL