Tworzenie makiet architektonicznych - AM Project

AM Project
Tworzenie makiet architektonicznych

W naszym biurze tworzymy makiety architektoniczne dla deweloperów i innych inwestorów. Dbamy o szczegółowy wygląd i wierne odwzorowanie projektu, w czym pomaga nam użycie technologii wydruku 3D oraz cięcia CNC, pozwalające perfekcyjnie oddać nawet najbardziej skomplikowane kształty przy dowolnej skali. Co ważne wielkość tworzonych makiet architektonicznych nie jest w żaden sposób ograniczona, jest zależna od preferencji klienta. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i jesteśmy w stanie zrealizować model w dowolnej skali.

 

Oferujemy tworzenie makiet architektonicznych, mieszkaniowych, deweloperskich i przemysłowych, odwzorowujących kolory, jak i monochromatyczne. Nasze działania opieramy na rzetelnym przestudiowaniu projektu oraz poznaniu oczekiwań zamawiającego, następnie dobieramy materiały, ich kolor i fakturę tak, aby wiernie odzwierciedlały projekt. Przykładamy olbrzymią wagę od detali i wykończeń, mając świadomość ich wpływu na efekt końcowy.

 

Nasze makiety mogÄ… być wyposażone w podÅ›wietlenie zewnÄ™trzne, wewnÄ™trzne, umeblowanie oraz elementy ruchome. Gotowy model może być umieszczony w obudowie ze szkÅ‚a organicznego. ZachÄ™camy do wspóÅ‚pracy i skÅ‚adania zapytaÅ„, zrealizujemy każdy projekt, aby w peÅ‚ni zadowolić naszych klientów.

Detale w makiecie ASA


MaÅ‚a skala 1:80 wymagaÅ‚a dużej precyzji w detalach. Skomplikowane ksztaÅ‚y, wjazdy do garażu, pochylnie, barierki - Wszystko to powstaÅ‚o na drukarkach 3D. Lamborghini ze zdjÄ™cia ma jedynie 2cm szerokoÅ›ci.

Makieta ASA w detalu


Na początku 2017 roku wykonaliśmy dużą makietę krakowskiego apartamentowca, w skali 1:80. Skomplikowana architektura, przenikające się bryły, wymagały użycia wydruku 3D i dużej precyzji. Wymagania były wysokie, ale zaspokoiliśmy je z nawiązką. Efekt końcowy jest bardzo dobry, udało się go uzyskać dzięki wysokiej technologii i precyzji.

Makieta pokazujÄ…ca strukturÄ™ konstrukcji budynku


Makieta z naszego rodzimego WrocÅ‚awia, przedstawiajÄ…ca ważny dla tego miasta budynek. Zabytkowy bank zmienia swoje przeznaczenie i bÄ™dzie obiektem restauracyjnym. ZamysÅ‚em makiety byÅ‚o pokazanie struktury poszczególnych poziomów dla przyszÅ‚ych restauratorów. Budynek jest monochromatyczny, aby nie zaburzyć odbioru skomplikowanego ukÅ‚adu pomieszczeÅ„. W budynku zamieÅ›ciliÅ›my ponad 100 stoÅ‚ów i 400 krzeseÅ‚.

Makieta planetarium w Szczecinie


W lipcu 2018 roku stworzyliÅ›my najciekawszÄ… jak dotychczas makietÄ™, przedstawiajÄ…cÄ… planetarium w Szczecinie. Makieta byÅ‚a podÅ›wietlana na wiele kolorów z zewnÄ…trz i w Å›rodku za pomoca pilota, posiadaÅ‚a ciekawe nabrzeże i fragment okolicznego wiaduktu. Na dodatek byudynek można byÅ‚o otworzyć i zobaczyć przekrój Å›cian. DookoÅ‚a planetarium pojawiÅ‚y siÄ™ żurawie typowe dla krajobrazu stoczniowego. WykonaliÅ›my makietÄ™ przy okazji wydruku 3d oraz ciÄ™cia laserowego pleksi.

Makieta konkursowa


WspóÅ‚pracowaliÅ›my z biurem GBT Architekci w Łodzi, tworzÄ…c dla Nich makietÄ™ konkursowÄ…. W jedynie 7 dni powstaÅ‚a monochromatyczna makieta, która pozwoliÅ‚a speÅ‚nić warunki konkursu architektonicznego i ukazać z każdej strony wspaniaÅ‚y zamysÅ‚ architektoniczny twórców

Makieta dla Lasów Państwowych


Pod koniec 2017 roku wykonaliÅ›my cztery makiety dla Lasów PaÅ„stwowych w GdaÅ„sku. SÅ‚użą jako modele poglÄ…dowe dla osób niewidomych, dlatego sÄ… wykonane w technice monochromatycznej z biaÅ‚ej pleksi. DokÅ‚adniej odwzorowaliÅ›my każdy szczegóÅ‚ i fakturÄ™ oryginalnych budynków, aby osoby niewidome mogÅ‚y w jak najwiÄ™kszym stopniu poznać istniejÄ…ce na terenie Ogrodu Botanicznego budynki.

Pokrywa i postument makiety


Makiety architektonicze na czas trwania targów powinny być przykryte przezroczystÄ… pokrywÄ…, która dodaje elegancji, zapewnia doskonaÅ‚y wglÄ…d w niÄ… oraz zabezpiecza jÄ… przed uszkodzeniami i kurzem. Wykonujemy je z przezroczystej pleksi, która jest bardzo odporna, a jednoczesnie stosunkowo lekka, wiÄ™c doskonale sprawdza siÄ™ w tej roli. 

Postument makiety może być monolistycznÄ… bryÅ‚Ä…, stoÅ‚em z nóżkami lub pÅ‚askim blatem. Kolor i grubość sÄ… dobierane do PaÅ„stwa potrzeb, aby dopasować siÄ™ do biura sprzedaży czy stanowiska targowego.

Monochromatyczna makieta domu jednorodzinnego


Na poczÄ…tku 2017 roku realizowaliÅ›my ciekawe zlecenie dla indywidualnego klienta. StworzyliÅ›my makietÄ™ w skali 1:50 futurystycznej willi, w caÅ‚oÅ›ci w biaÅ‚ym kolorze. Klient byÅ‚ zachwycony i z pewnoÅ›ciÄ… byÅ‚a to dla niego miÅ‚a pamiÄ…tka z realizacji życiowego marzenia o budowie domu. 

Zieleń na makietach


Misterne modele budynków sÄ… nieodzwonym, najważniejszym elementem makiet, jednak to wykoÅ„czenie nadaje jej charakter. NajpiÄ™kniejsze budynki należy ubrać w zieleÅ„ i maÅ‚Ä… architekturÄ™, aby wydobyć z nich to co najatrakcyjniejsze. PrzykÅ‚adamy do tego dużą wagÄ™, jak widać na zdjÄ™ciu.

Makiety architektoniczne w detalach


Nasze makiety architektoniczne sÄ… wyposażane w wiele detali nadajÄ…cych jej wiarygodnoÅ›ci i upodabniajÄ…cych jÄ… do rzeczywistej inwestycji. Umieszczamy na niej samochody, ludzi, maÅ‚Ä… architekturÄ™ (np. latarnie) i roÅ›linność zachowujÄ…c skalÄ™. DziÄ™ki temu klient jest w stanie w peÅ‚ni wyobrazić sobie swoje przyszÅ‚e osiedle i podjąć decyzjÄ™ o kupnie. 

Makiety a wydruk 3D


Tworzenie makiet w AM Project odbywa siÄ™ z  wykorzystaniem drukarek 3D Zortrax. DziÄ™ki temu możliwe jest tworzenie przestrzennych, skomplikowanych form nowoczesnej architektury. JesteÅ›my w stanie stworzyć każdy ksztaÅ‚t budynku, peÅ‚en zagięć i ażurów. Dzieki temu nasi klienci otrzymujÄ… doskonale odwzorowane makiety budynków. Na zdjÄ™ciu prezentujemy makietÄ™ dla krakowskiego dewelopera ASA Development. Zlecenie to wymagaÅ‚o od nas dużego nakÅ‚adu pracy, z powodu podÅ›wietlenia na pilota, wjazdu do garażu czy skomplikowanych ksztaÅ‚tów i mnogoÅ›ci balkonów. Efekt jak zawsze byÅ‚ doskonaÅ‚y!

Makieta przemysłowa - model 3D mostu


AM Project miaÅ‚ zaszczyt wspóÅ‚pracować z dużą firmÄ… z Emiratów Arabskich - RS Group. Ten dubajski koncern zajmuje siÄ™ produkcjÄ… i dystrybucjÄ… infrastruktury budowlanej na terenie Bliskiego Wschodu i Afryki. ZaprosiÅ‚ nas do wspóÅ‚pracy, abyÅ›my stworzyli bardzo techniczny model 3D - przekrój mostu z uwzglÄ™dnieniem wszelkich szalunków, stelaży i rusztowaÅ„. StopieÅ„ nagromadzenia drobnych elementów, stosunkowo duże wymiary (dÅ‚ugość 1m) oraz krótki czas realizacji byÅ‚y dla nas wyzwaniem, z którego wyszliÅ›my obronnÄ… rÄ™kÄ…. To trudne zadanie udaÅ‚o nam siÄ™ dobrze wykonać za sprawÄ… drukarek 3D, z których powstaÅ‚y drobne elementy imitujÄ…ce rozwiÄ…zania techniczne. Dubajski klient byÅ‚ zadowolony z efektu, a my cieszymy siÄ™ z tak prestiżowego zlecenia.

Makieta architektoniczna domu wielorodzinnego


Wykonywane przez makiety odznaczajÄ… siÄ™ dużą dbaÅ‚oÅ›ciÄ… o szczegóÅ‚y i realizmem. Staramy siÄ™ dobierać kolory, faktury oraz wszelkie detale aby upodobnić model do rzeczywistego budynku. Makieta architektoniczna dla naszego krakowskiego wspóÅ‚pracownika zostaÅ‚a wykonana przy użyciu druku 3D. OtrzymaÅ‚a podÅ›wietlenie sterowane przy pomocy pilota. 

Makiety architektoniczne z podświetleniem


Nasze makiety architektoniczne mogą być podświetlane. Zasilane są z gniazdka lub poprzez akumulatory, w zależności od potrzeb. Oświetlenie jest sterowane poprzez pilota i ma możliwość zmiany stopnia natężenia światła, aby dostosować się do potrzeb klienta. Oświetlenie makiet jest coraz popularniejszym trendem, gdyż czyni ją bardziej realistyczną. Świecące latarnie i okna w budynkach nadają makiecie odpowiedniego klimatu i przyciągają uwagę.

Makiety urbanistyczne monochromatyczne


Wykonujemy makiety urbanistyczne caÅ‚ych osiedli, w wersji monochromatycznej. PokazujÄ… one zaÅ‚ożenie urbanistyczne projektowanego obszaru, bez wchodzenia w detale architektoniczne. To bardzo pomocne na etapie planowania nowego osiedla czy dzielnicy, kiedy wyznacza siÄ™ przebieg ulic oraz wysokość i liniÄ™ zabudowy. Nasze makiety mogÄ… być wykonane w dowolnej skali, nawet bardzo maÅ‚e, np. 1:1000. Makiety urbanistyczne sÄ… odporne na dziaÅ‚ania warunków atmosferycznych.MALLY PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

tel. 791 187 653
kontakt@am-project.pl

Kilińskiego 30/16
50-264 Wrocław / woj. dolnośląskie
8982248041Graphic, Code & Design by Show It Design
© 2016 by AM-PROJECT.PL